Pamiątkowa fotogaleria z Warsztatów ekologiczno–zoologicznych w 2014 roku

12.14.2014

Za oknami zapewne niebawem pojawi się pierwszy śnieg, warto więc przypomnieć sobie co działo się w Kopytkowie na Warsztatach Ekologiczno-Zoologicznych w 2014. Zapraszamy do naszej kolorowej galerii! 

IMG_20141119_101935

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER w ramach działania: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Małe Projekty” objętego PROW na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER w ramach działania: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Małe Projekty” objętego PROW na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt „Zwierzyniec Kopytkowo” organizacja warsztatów ekologiczno- zoologicznych” zrealizowano w zakresie Małe projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 dofinansowanego za pośrednictwem LGD „ Gościniec 4 żywiołów”.

Celem projektu było podnoszenie jakości życia poprzez organizację warsztatów ekologiczno- zoologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu LGD G4Ż. Na terenie Izdebnika powstało mini-zoo, które może zaoferować pożyteczną oferty spędzania wolnego czasu dla dużych i małych mieszkańców. W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna , na bazie której prowadzone były warsztaty ekologiczno- edukacyjne. Warsztaty dla każdej grupy prezentowały min. tematykę- „Odkrywanie tajemnic przyrody”, „Powietrze, gleba i woda, to wszystko przyroda”, „Zwierzęta hodowlane” oraz „Wiem co jem, uprawa warzyw, owoców i ziół”. W ramach projektu zostały wykonane warsztaty ekologiczno- przyrodnicze dla klas 0-VI w ramach których dzieci sadziły różne rośliny, małe krzewy , kwiaty cebulowe czy zioła.

Zostało przeprowadzone 12 warsztatów na terenie mini-zoo Kopytkowo. Warsztaty prowadzone były od X do XI 2014, każdy warsztat trwał 3,5h, a wzięło w nim udział uczestników- uczniów szkół z terenu Gościńca 4 żywiołów. Zajęcia warsztatowe w Kopytkowie poruszały tematy:

1.Znaczenie lasów dla życia ludzi i zwierząt, zachowanie w lesie- spacer po terenie, wskazanie jak zachowują się zwierzęta, ich potrzeby. 2.Pokazanie dzieciom jak można pomóc zwierzętom w czasie zimy. 3.Wskazanie jak można ekologicznie uprawiać warzywa, owoce i zioła- kompostownik i wykorzystanie go w uprawach roślin. 4.Sadzenie warzyw, kwiatów, ziół, krzewów. Poznanie tajników ekologicznej uprawy.

Każda grupa uczestniczyła również w konkursie plastycznym- dzieci rysowały ulubione zwierzątko z Kopytkowa, praca zostaną złożone w postaci księgi pamiątkowej warsztatów i projektu,

Dodatkowo w 4 szkołach Gminy Lanckorona zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne , które trwały 1,5 h i były dostępne dla wszystkich zainteresowanych dzieci w szkole. Łącznie uczestniczyło w tych warsztatach 63 uczniów . Poruszana tematyka podczas warsztatów to :1.Wpływ zanieczyszczeń na rośliny i czynniki warunkujące rozwój roślin.2.Zwierzeta i rośliny chronione. 3.Czystosc i ochrona wód gruntowych. 4.Wskazanie zagrożenia w GMO.

Na zajęciach były wykorzystane metody realizacji takie jak obserwacja, prace plastyczne, oraz wskazanie możliwości udziału w przeciwdziałaniu zanieczyszczaniu środowiska.

Celem promocji projektu opracowano i rozdano 500 sztuk ulotek , które trafiły głównie do szkół z terenu LGD.